• Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Firma Compra Aleksandra Koguciuk (właściciel sklepu internetowego z artykułami erotycznymi 69store.pl), przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu 69store.pl.
Niniejszy dokument jest zbiorem reguł mających na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy, że administratorem danych jest Compra Aleksandra Koguciuk. zarejestrowana pod adresem ul. Chopina 4, 72-020 Trzebież posiadająca NIP: 8512935376, REGON 385152757.
Korzystając z serwisu 69store.pl oraz z usługi Newsletter akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie, Polityce prywatności i Polityce cookies znajdujące się na stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu 69store.pl i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona i przechowywanie danych osobowych
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez nas tylko w celu wykonania zawartej umowy, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że jako Użytkownik witryny masz prawo w każdym momencie do wglądu do podanych przez siebie danych, do ich edycji czy usunięcia.
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Użytkowników widoczne są jedynie dla administratorów serwisu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich.

Subskrypcja usługi Newsletter
Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Użytkowników o świadczonych przez firmę Compra Aleksandra Koguciuk usługach, sprzedawanych towarach i o akcjach promocyjnych w zakresie sklepu internetowego 69store.pl oferującego artykuły erotyczne. Zaprenumerowanie usługi Newsletter należącej do serwisu 69store.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej.

  • Sklep zamknięty

Sklep chwilowo nieczynny. Trwają prace administracyjne. 

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Dostęp tylko dla osób pełnoletnich.
Czy masz ukończone 18 lat?