• Regulamin

1. Strony transakcji

Właścicielem sklepu („Sprzedawca”) jest firma:
Compra Aleksandra Koguciuk
ul. Chopina 4
72-020 Trzebież
NIP: 8512935376
Regon: 385152757
Nr konta bankowego: 39 1090 2268 0000 0001 4403 1085

Zamówienie w sklepie internetowym 69store.pl może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna ("Kupujący", "Klient").

 

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie sklepu internetowego 69store.pl

Wszystkie ceny widniejąca na stronach internetowych sklepu 69store.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
Wszystkie towary są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte gwarancją producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych. Towary przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku domowego, chyba, że opis towaru stanowi inaczej.
Wszelkie propozycje produktowe i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu 69store.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora, i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

3. Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym 69store.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu.
Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne posiadanie konta klienta w sklepie internetowym 69store.pl, wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym.

Zamówienia i dostępność towarów potwierdzane są klientowi w ciągu jednego dnia roboczego przy pomocy poczty elektronicznej. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia (nieprawidłowe dane kontaktowe, brak przelewu) zamówienie po 5 dniach zostaje anulowane.
W przypadku braku dostępności towaru klient jest niezwłocznie powiadamiany o tym fakcie drogą mailową, a w przypadku zapłaty przelewem, środki niezwłocznie cofane na konto, z którego wpłynęły.

Zamówienia zostają przekazane do realizacji w dniu potwierdzenia lub w następnym dniu roboczym i realizowane są do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta.
Towary powyżej 50 kg dostarczane są na palecie.

 

4. Formy płatności, koszty i terminy dostaw

W sklepie dostępne są następujące formy płatności:
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność on-line poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay.pl
- koszt dostawy Pocztą Polską przy zakupach do kwoty 249,99 zł - 12 zł
- koszt dostawy Pocztą Polską przy zakupach powyżej 250 zł - 0,00 zł
- koszt dostawy Kurierem DHL przy zakupach do kwoty 249,99 zł – 15,00 zł
- koszt dostawy Kurierem DHL przy zakupach powyżej kwoty 250 zł – 0,00zł
- koszt dostawy poprzez Paczkomaty InPost przy zakupach do kwoty 249,99 zł – 13,50 zł
- koszt dostawy poprzez Paczkomaty InPost przy zakupach powyżej kwoty 250 zł – 0,00zł

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Przesyłki będą zrealizowane w przeciągu 1 do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zakupionego towaru.


Przesyłki towaru zakupionego w sklepie 69store.pl są realizowane na terenie Polski. Przesyłki mogą być realizowane poza terytorium Polski wyłącznie po wcześniejszym kontakcie (przed zakupem towaru) Kupującego ze Sprzedającym. Wówczas Sprzedający przedstawi Kupującemu warunki dostawy. Zakupiony towar dostarczany poza granice Unii Europejskiej może powodować po stronie Kupującego obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.

 

5. Dostawa i odbiór towaru

Wszystkie dostawy realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost. Wysyłki poza granice kraju realizowane są po uprzednim uzgodnieniu kosztów dostawy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kupujący powinien zażądać spisania przez kuriera protokołu szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.
Realizacja zamówień jest do godziny 16:00, dostawy po tej godzinie, indywidualnie ustalane mogą być z firmą kurierską przez klienta.

UWAGA:
Uprawniony do odbioru przesyłki powinien zawsze pamiętać, iż przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń, których można by było dochodzić z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że zaszły wskazane poniżej okoliczności:
• szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę,
• zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
• ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
• szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć odbiorca stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

 

6. Gwarancje i reklamacje

Towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora. Naprawy gwarancyjne świadczone są na rzecz konsumenta w autoryzowanych punktach serwisowych zgodnie z warunkami gwarancji. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Lista autoryzowanych serwisów jest dołączona do gwarancji lub dostępna na stronie producenta.
Serwis nie przyjmuje paczek za pobraniem ani na koszt odbiorcy!
Uszkodzenia mechaniczne i zużycia eksploatacyjne wyłączone są z uprawnień gwarancyjnych. Produkty wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem wyłączone są z uprawnień gwarancyjnych.
W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Konsumenta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia). W przypadku pozostałych towarów Konsument jest proszony o odesłanie towaru wraz z opisem usterki na adres Sprzedawcy lub serwisu producenta.

Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w godzinach 9:00 - 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku poprzez wiadomość pocztą e-mail na adres: sklep@69store.pl. Ustawowy termin 14 dni na rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia dostarczenia zakupionego towaru do Sprzedawcy lub Serwisu, a koszty wysyłki reklamowanego towaru są po stronie Kupującego.

 

7. Zwroty

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy Compra Aleksandra Koguciuk lub na adres poczty e-mail: sklep@69store.pl. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie towaru nie zniszczonego, nie noszącego śladów użytkowania, w oryginalnym, nieuszkodzonym i nieotwartym opakowaniu.

Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią dokumentu odstąpienia od umowy dostępnym pod adresem: https://69store.pl/news/n/178/Zwroty-i-reklamacje.
Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za zwrócony towar (bez kosztów przesyłki dostawy towaru do Kupującego) są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.
W przypadku potwierdzenia zamówienia i jednoczesnej odmowy przyjęcia towaru w momencie dostawy, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, które zostały poniesione na wysyłkę tego towaru i następnie jego zwrot do magazynu.

 

8. Dokumenty sprzedaży

Dowodem zakupu w sklepie internetowym 69store.pl jest faktura VAT. Faktury wysyłane są w formie elektronicznej. Na życzenie faktury wysyłane są dodatkowo za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dniu od odebrania towaru.
Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

9. Korzystanie z zakupionych towarów i odpowiedzialność Sprzedawcy

Kupujący jest zobowiązany do korzystania z zakupionego towaru zgodnie z przeznaczeniem i/lub dołączoną instrukcją obsługi.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Kupującego w szczególności w przypadku:
• wykorzystania zakupionego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• wykorzystania zakupionego towaru niezgodnie z instrukcją obsługi,
• uczulenia Kupującego na którykolwiek z materiałów, z którego wykonany jest zakupiony towar,
• jakichkolwiek dolegliwości związanych z użyciem zakupionego towaru związanych między innymi z impulsami elektrycznymi (dotyczy głównie towarów z kategorii „Elektrostymulatory”).

Kupujący w momencie zakupu oświadcza, iż ma świadomość, że wykorzystanie zakupionych towarów w sklepie 69store.pl w niektórych sytuacjach może zwiększać ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych powodujących zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika zakupionego towaru.

 

10. Usługa Newsletter

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 

11. Pliki cookies

POLITYKA COOKIES DLA SKLEPU INTERNETOWEGO 69STORE.PL
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu 69store.pl,  firma Compra Aleksandra Koguciuk, ul. Chopina 4 72-020 Trzebież, Polska. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

12. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym 69store.pl.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie przetwarzanie danych osobowych przez firmę Compra Aleksandra Koguciuk w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami.
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie 69store.pl są przetwarzane przez Compra Aleksandra Koguciuk w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm znajdujące się w sklepie internetowym 69store.pl stanowią wyłączną własność firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym 69store.pl pochodzą z oryginalnych materiałów Producentów i firma Compra Aleksandra Koguciuk nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Producenta oraz zastrzega sobie prawo do błędu.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu 69store.pl, firmy Compra Aleksandra Koguciuk.

„Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA moich danych osobowych,
w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

 

13. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu 69store.pl,  firma Compra Aleksandra Koguciuk ul. Chopina 4 72-020 Trzebież.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych należy skontaktować się pod adresem: info@69store.pl
adres pocztowy: ul. Chopina 4 72-020 Trzebież
Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania zamówienia i w celu jego finalizacji oraz zakładania konta w sklepie 69store.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez 69store.pl
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
• obsługi reklamacji
• obsługi zgłoszeń, kierowanych poprzez przez formularz kontaktowy i e-mail
• kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
• wsparcia dla usług kredytowych zakupionego towaru
• zapewnienia obsługi usług płatniczych
• kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon
• organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, organizowanych przez sklep.
• windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego)

Dane osobowe przetwarzamy również po uzyskaniu zgody w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu oraz poprzez e-mail: 69store.pl.

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także przetwarzane po jej zakończeniu o ile wcześniej nie otrzymamy sprzeciwu wobec tego przetwarzania o ich wycofanie przez maksymalnie okres 5 lat w celu:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec firmy Compra Aleksandra Koguciuk. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?
Z uwagi na charakter świadczonych usług, dane osobowe naszych Klientów udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług: właściciel platformy sky-shop.pl, operatorzy usług płatniczych i kredytowych, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy kurierskie.

  • Sklep zamknięty

Sklep chwilowo nieczynny. Trwają prace administracyjne. 

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Dostęp tylko dla osób pełnoletnich.
Czy masz ukończone 18 lat?